ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਕਿਊਬਿਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ