ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾਜਬ